Ullfors bruk

Bruket anlades vid mitten av 1600-talet. Idyllisk bruksmiljö vid Tämnarån med vita och röda smedsstugor från 1700-talet, arkivbyggnad, ett stort ladugårdskomplex och andra bevarade byggnader. Vid Tämnarån finns en badplats.

Läs mer om Ullfors bruk på www.ullfors-gruppen.se/