Tobo bruk

Här anlades vid 1600-talets slut en masugn som tillverkade tackjärn för Lövstabruk. Bruksmiljön består idag av bruksgator med röda smedsstugor, herrgård och masugn. Eric Sahlström Institutet är ett nationellt folkmusikcentrum.

Läs mer om Tobo bruk på www.roslagen.se/113235/Tobo-Bruk/