Strömsbergs bruk

Upplands vita pärla, ett komplett vallonbruk vid Tämnarån med bruksgata, herrgård och bevarade verksbyggnader. Ett skogsbruksmuseum med landets största offentliga samling av älgkronor. Obemannad besöksinformation maj-oktober.

Läs mer om Strömsbergs bruk på www.stromsbergsbruk.nu