Söderfors bruk

Fascinerande bruksmiljö vid Dalälven med bruksgator, herrgård, kyrka och engelsk park från 1700-talet, sida vid sida med modern högteknologisk stålindustri. Bruket anlades på 1670-talet för att tillverka ankare för svenska flottan.

Läs mer om Söderfors på www.hembygd.se/soderfors