Länna bruk

Bruket anlades 1758, då Vattholma bruks masugn flyttades hit. I den första bruksarbetarstyrkan noteras namn som Douhan och Sporrong, som än idag har ättlingar bosatta i bruket. Järnvägen Uppsala-Länna öppnade 1876 för brukets transporter och blev den första länken i Roslagens vittförgrenade smalspårsnät, som när det var som störst kom att omfatta över 30 mil. Omkring 1905 lades järnbruket ner och blev ersatt av en träindustri som var verksam till 1977. Den reguljära persontrafiken på järnvägen hade upphört på nyårsafton 1966. Sedan 1974 kan vi än idag uppleva hur det en gång var att resa med ångtåg och rälsbuss genom att sträckan Uppsala-Länna-Faringe bevarats som museijärnväg med regelbunden trafik under sommarhalvåret.

Läs mer om Länna bruk på www.lannabruk.com/index.php/om-oss