Hargs bruk

Vid kusten ligger bruket som grundades vid mitten av 1600-talet för att tillverka stångjärn. Medeltidskyrkan, smedsbostäderna från 1730-talet, bruksgården och klockstapeln finns längs bruksgatan.

Läs mer om Hargs bruk på www.roslagen.se/sok/?q=hargs%20bruk