Hållnäshalvön

Upplandskustens största halvö med fiskelägen, särpräglat kustlandskap och ålderdomligt odlingslandskap med stengärdesgårdar och äldre bebyggelse. Under bruksepoken ägdes marken av Lövstabruk. Vid Ängskär står brukets f.d. magasin.

Läs mer om Hållnäshalvön på hallnas.info