Gysinge bruk

Bruket anlades i mitten av 1600-talet. Här finns värdshus, smedsbostäder, järnbodar, en stor klensmedja och många andra byggnader. Herrgården uppfördes på 1800-talet i sengustaviansk stil.

Läs mer om Gysinge bruk på www.gysinge.se