Forsmarks bruk

Bruket grundades redan i mitten av 1500-talet som kronobruk. En ståtlig bruksmiljö med engelsk park, gustaviansk herrgård och kyrka i nyantik stil. Smedsbostäder och byggnader från slutet av 1700-talet.

Läs mer om Forsmarks bruk på www.visitforsmark.se