Edsbro bruk

Bruket anlades i slutet av 1600-talet för att tillverka råjärn åt Skebo bruk. Här finns en välbevarad masugn, bruksmiljöer, museum och smedja.

Läs mer om Edsbro bruk på irismedia.se/edsbro/